График

за провеждане на изпитите от ЗИМНАТА СЕСИЯ 2020/2021 г.

редовно обучение

 

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44344

 

25.01. – 1 и 2 гр.  

26.01. – 3 и 4 гр. 27.01. – 5 и 6 гр.

08.00 ч.

Диалектология на БЕ

БФ – 2 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=43081

10.02.-3 гр

10.02.-5 гр

11.02.-2 гр

11.02.-4 гр

12.02.-1 гр

12.02.-6 гр

09.00 ч.

14.00 ч.

09.00 ч.

14.00 ч.

09.00 ч.

14.00 ч.

Лексикология на БЕ

БФ – 1 курс

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45665#section-18

01.02.2021

11.00 ч.

СБЕ

Балканистика – 4 курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=236, а линкът към самия изпит е http://www.ezik.bg/mod/quiz/view.php?id=117

04. 02 2021 г.

10.00 ч.

СБЕ

Руска филология - 2 к.

Линк:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=486573

23.01.

2021 г.

09.00 ч.

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

Слав. фил.

3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44341#section-1

 

26.01.

2021 г.

1,2 и 3 гр.

27.01.

2021 г.

4,5 и 6 гр.

9.00 ч.

ИБКЕ

БФ – 3 курс

Платформа: Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg /course/ view.php?id=43080

 

29.01.

2021 г. 1,2,3 и 4 гр.

09.00 ч.

Езикова култура писмен (тест)            БФ – 1 курс

доц. Вл. Миланов

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=453556 

 

28.01. 2021 г.

5 и 6 гр.

09.00 ч.

Езикова култура писмен (тест)                                                    БФ – 1 курс

доц. Ст. Абазова

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/assign/view.php?id=483779

04.02.

2021 г.

18.00

СИД Логиката в лингвистиката,

2. част

 

Катедра по българска литература

 

 1. Доц. дфн Николай Папучиев

Българска филология (1 курс) Антропология на българите. 26.01.2021 от 09.00 часа,

Мудъл - https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=386668

Славянска филология (1 курс) Антропология на славяните. 26.01.20121 от 09.00 часа  

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=386668

 

 1. Проф. д-р Паулина Стойчева

І курс, българска филология, редовно обучение - изпит по литература за деца и юноши на 19. 02 от 10 часа.

Изпитът ще се проведе чрез мейли и тук:  https://join.skype.com/dme10ebufn0H

 

 1. Проф. дфн Милена Кирова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Биляна Борисова

Изпит по Българска литература от Освобождението до І световна война, БФ, 3 курс, РО, проф. Милена Кирова

Писмен изпит: Предава се под формата на изпитно съчинение.   

Срок за предаване:  25.01.2021 – 31.01.2021 г. 

Изпитните съчинения се предават по имейл на преподаващия на групата асистент - д-р Биляна Борисова или д-р Кристина Йорданова.

 

Устен изпит:   08.02.2021 и 09.02.2021, 9.00 часа

Място на провеждане на устния изпит: Скайп

Линкове към провеждането на изпита: 

https://join.skype.com/dEhnHA2FEffq

https://join.skype.com/hhzFcmCFlT6L

https://join.skype.com/iMqppB0pN5rA

 

 1. Доц. д-р Надежда Александрова

Балканистика, 2 курс -  2.02.2021 г. 10 часа в мудъл -  

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44074

 

 1. Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Тест по българска литература между двете световни войни (СФ, випуск 2018, 2019, 2020), 28.01 от 10 часа:   

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/quiz/view.php?id=485560

 

 1. Проф. дфн Валери Стефанов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Устен изпит по „Българска литература след ПСВ до наши дни“, СФ, 12.02. от 9:00 ч.:

https://join.skype.com/cDgmeeubhSYA

 

 1. Проф. д-р Иван Иванов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

Изпитът по дисциплината "Съвременна българска литература I" при проф. Иван Иванов ще се проведе на 17.02, 18.02 и 19.02 от 10 часа в скайп. Линкът е: https://join.skype.com/g62QmQODhbrs

 

 1. Гл. ас. д-р Биляна Борисова

"История на българската литература от Освобождението до Първата световна война" на
Славянска филология:

писмен изпит - на 18.02., 10 ч. на адрес в мудъл
https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44803#section-0
и устен изпит - на 19.02 и на 22.02 в скайп

Изпитът по "История на българската литература от Освобождението до Първата световна война" за Българска филология, задочно обучение е на
15.02, устен.

Писменият изпит е курсова работа: https://join.skype.com/h2W8MEEngjtp - линк за устния изпит на задочниците (15.02., 9 ч).

Изпитът по "История на българската литература от Освобождението до Втората световна война" за магистри неспециалисти, която дисциплина водим с Кристина Йорданова, ще бъде на 10.02., 10 ч. на адрес в скайп
https://join.skype.com/h2W8MEEngjtp.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=486237 -
линк към изпита на магистрите неспециалисти (10.02., 10 ч)

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=48717 - линк към
страницата на курса на магистрите неспециалисти

           

 1. Гл. ас. д-р Сирма Данова

БФ, втори курс.

Писмен изпит по Литература на Бг възраждане - 15 февруари, 9.00: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/assign/view.php?id=486824

Устен изпит (трета и четвърта група) - 17 февруари, 9.00: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=486825

Устен изпит (пета и шеста група) - 18 февруари, 9.00: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=486826

 

 1. Гл. ас. д-р Мария Илчевска

Балканистика, втори курс, редовно      

Антропология на балканските народи.Балкански фолклор   19.02., 14 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=487948        

Магистри-нефилолози      

Културна антропология и фолклор - 18.02., 14 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=487952        

За въпроси, уточнения и допълнителна информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

 1. Проф. дфн Искра Шомова, д-р Иван П. Петров

Старобългарски език ІІ част, Славянска филология,  2 курс - 15.01.2021 от 16 ч. и 17.01.2021 от 10 ч.

в платформата Мудъл на СУ: https://elearn.uni-sofia.bg/user/profile.php?id=12860

 

 1. Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, гл. ас. д-р Гергана Ганева

Изпит по ИБЕ, Българска филология, , 4 курс, редовно обучение - на 5, 6 и 7 февруари, 2021 от 9:00 ч.

https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3457&fbclid=IwAR0EE-TN6EB8Incc8DZgftl6Td5Y3KcdYIhz2RCHXSCnRAkcM-URIElQumQ

 

ИБЕ, Славянска филология – на 8 февруари 2021

https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=3458&forceview=1

 

 1. Доц. д-р Венета Савова

Старобългарска литература при Славянски филологии, 2 курс: 7.02. 21. и 13.02.21;  9 ч.

с линк:  https://join.skype.com/lXSt9m3AaNgL

 

 1. Проф. дфн Татяна Славова

Изпитът по старобългарски език ще е на 1.02. (1,2,3 гр.) и на 2.02. (4,5,6
гр.). Ето линка към платформата Медиевалия, където ще се проведе изпитът:
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=2

Да допълня часовете за изпита по старобългарски език:
1 01. - 1 гр. (10-12ч.), 2 гр.(12-14ч.), 3 гр. (14-16 ч.)
2.02. - 4 гр. (10-12), 5 гр. (12-14), 6 гр. (14-16)
Линкът е все един и същ.

 

5. Доц. д-р Диана Атанасова

Старобългарска литература, зимна сесия 2021 г.

 

 6. Доц. д-р Петко Петков

изпит по старобългарски с Балканистика, който ще се проведе на 19.02. от 10 ч. в Скайп. Адресът ми там е адресът на пощата: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Катедра по теория на литературата

 

Катедра по славянско езикознание

 

Катедра по славянски литератури

 

Катедра по руски език

 

Катедра по руски език (за студенти от други факултети)

 

Катедра по руска литература

 

Катедра по методика

 

БФ, 4 курс, редовно обучение

Проф. д-р Ангел Петров - Методика на обучението по български език, 09.02.2021 г.,  

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=384562


СИД "Дискурс и дискурсна компетентност": 19.01.2021 г.,  

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=384992

 

Проф. д-р Владимир Атанасов - СИД “Образование и мултикултурализъм” - 15.02.2921 г. Zoom, 10-14 ч.

https://us04web.zoom.us/j/8973759111?pwd=Sk5FTVErQzdxcjVWSElTdjJ5K0tSZz09

 

РФ, 3 курс

Гл. ас. д-р Аглая Маврова - Методика на обучението по руски език I част – 12.02.2021 г. - 10 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45690#section-12

 

Български език като чужд