Резултати от държавния изпит, проведен на 25.06.2021 г.

 

 

Славянска филология

 

Сръбски и хърватски език

  1. Факултетен номер 2660 - Добър 4.25
  2. Факултетен номер 2642 - Слаб 2
  3. Факултетен номер  2653 - Слаб 2
  4. Факултетен номер 2670 - Слаб 2
  5. Факултетен номер  2720- Отличен 6
  6. Факултетен номер 2735   - добър 4,25
  7. Факултетен номер 2750  - слаб 2
  8. Факултетен номер 2757 – слаб 2

 

Чешки език

Факултетен номер  2728  - Много добър  5.00

Факултетен номер  2738 - Много добър 5.00

Факултетен номер  2752  - Отличен 6

 

Полски език

Факултетен номер  2726  -  Слаб 2.00

 

Чешка литература

Факултетен номер   2688 - Среден  3

Факултетен номер    2732  - Добър 4

Факултетен номер  2734  - Много добър 5

 

Сръбска , хърватска и словенска литература

Факултетен номер  2709 – Среден 3

 

Украинска литература

 Факултетен номер  2736  -  Много добър  5.00

 

Словашка литература

Факултетен номер  2721  - Среден  3