СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме дипломиралите се студенти от випуск 2019-2020, че могат да получават дипломите си за завършено висше образование от Отдел „Студенти“ от 22.03.21 г. нататък в следните дни:

 

Вторник от 10.00 до 12.00 ч.

Четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.