ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2020 г.

 

grad

  

 

ЗИМНА СЕСИЯ:

 

17.02.2020 г. /понеделник/ – ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 

 

Предварителни изисквания за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност и плагиатство

 

Молбата за защита и клетвената декларация се подават в отдел "Студенти" (215 стая) от 10 до 13 февруари 2020 г.

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация