ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2019 г.

 

grad

  

 

Защити  на магистърски тези  -  25.02.2019 г.

/само за магистри след бакалавър/

 

МП „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР“ – Нова конферентна зала, 9.00 ч.

МП „ЛИНГВИСТИКА - ЕЗИКОВА СИСТЕМА И РЕЧЕВИ ПРАКТИКИ“ – 143 каб., 13.30 ч.

МП „ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ“ – 138 каб., 10 ч.

МП „ЛИТЕРАТУРАТА – ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ“ – 146 каб., 11.00 ч.

МП ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ“ – 126 А, 10.30 ч.

МП "ЛИТЕРАТУРА, КИНО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА" – 155 каб., 10.00 ч.

МП "ЕЗИК И КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО" – 119 каб., 11.00 ч.

МП „ЕЗИК. КУЛТУРА. ПРЕВОД“ – 126 каб., 10.00 ч.

МП „КОМПЮТЪРНА ЛИНГВИСТИКА. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В ХУМАНИТЕРИСТИКАТА” – 147 каб., 12.00 ч.

МП „ТРАНСГРАНИЧНА БЪЛГАРИСТИКА” – каб. 139 А, 10.00 ч.

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация