Премиера на литературно-фотографската изложба „Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков”

 

 

slaveykov
На 18 май 2016 г. от 16.00 ч. в библиотека "Филологии" ще се състои премиерата на литературно-фотографската изложба на студенти от ФСлФ „Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков”, посветена на 150-годишнината от рождението му.

Студенти от ФНПП ще изнесат рецитал на произведения на членовете на Кръга „Мисъл” – д-р К. Кръстев, П. Славейков, П.Ю.Тодоров и П. Яворов.

Събитието е организирано от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.