Важно съобщение за студентите от I курс, Руска филология

 

Уведомяваме студентите от специалност „Руска филология“, че занятията по „Интензивен уводен курс по руски език“, които започват на 16 септември 2020 г. от 09 ч., в 124 ауд., за зимния семестър на учебната 2020-2021 г. ще се проведат присъствено при спазване на всички противоепидемични изисквания на Заповедта на Министъра на здравеопазването и на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ – спазване на съответната дистанция, редовна дезинфекция на залите, осигуряване на дезинфектанти за ръце, носене на маски в затворено пространство. На 16.09 ще бъдат раздадени и студентските книжки на всички първокурсници.

Молим студентите да бъдат снабдени с маски, които да бъдат поставени при влизане и движение в сградата на СУ, както и по време на занятия.

Молим студентите, които не се чувстват добре здравословно, да не посещават занятията в интензивния курс, а да се свържат с преподавателите, като им пишат на общия имейл на 1 курс – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , за да се уговорят за изпращане на материали и поставяне на индивидуални задачи при възможност.

Тъй като ситуацията е сложна и променяща се за всички, може да се наложи и превключване на дистанционно обучение, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Молим студентите да следят сайта на Факултета по славянски филологии и общия имейл няа курса, за да бъдат надлежно информирани за евентуална динамика в обстановката.