проф. дфн Валери Стефанов

 

Курсът представя основни автори и проблеми от историята на българската литература в периода между двете световни войни. Акцентите в курса са:

 • специфика на културния живот и литературния процес;
 • европейският контекст;
 • литературни кръгове и общности и техните естетически програми;
 • основни естетически полемики;
 • литературни направления;
 • национална съдба и национална литература;
 • родно и универсално;
 • литература и идеология;
 • основни автори и произведения

Курсът представя основните автори от периода като се стреми да впише тяхното творчество в общите проблеми на литературното развитие. Анализират се ключовите произведения на разглежданите творци.

 

Лекционни теми:

 • Литература и литературен живот през 20-те години на ХХ век. ( 4 часа )
 • Литературни направления. Съдбата на българския символизъм. ( 2 часа )
 • Национална литература и обществена действителност. Идеи и полемики за родното.(2 часа)
 • Христо Смирненски. Обществен утопизъм и литературни реализации. ( 2 часа )
 • Гео Милев. ( 2 часа )
 • Никола Фурнаджиев. ( 2 часа )
 • Литературният кръг “Стрелец”. Възгледи за културата и литературата. ( 2 часа )
 • Атанас Далчев. ( 2 часа )
 • Чавдар Мутафов. (2 часа )
 • Българският диаболизъм. Светослав Минков. ( 2 часа )
 • Йордан Йовков. ( 2 часа )
 • Литература и литературен живот през 30-те и 40-те години. ( 2 часа )
 • Историческият роман. Стоян Загорчинов и Фани Попова – Мутафова. (2 часа )
 • Никола Вапцаров. ( 2 часа )