ІІ семестър

30 ч. л., 30 ч. упр.


Преподавател: ст. ас. д-р Николай Папучиев

 

Програма