ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност  Българска филология, задочно обучение,

м. ноември - декември 2020 г.

 

1 курс

Теория на литературата – доц. д-р Т. Христов, 20.12.2020 г., 10 ч., каб. 155

Общо езикознание - доц. д-р. М. Александрова, 05.12.2020 г., 10 ч.,  каб. 151

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 21.11.2020, 14 ч. – залата ще бъде уточнена допълнително

Езикова култура – доц. д-р В. Миланов, 28.11.2020 г., 10 ч., ауд. 137

 

2 курс

Старобългарски език - гл. ас. д-р Д. Пеев, 28.11.2020., 9 ч. - изпитът ще е онлайн. Преподавателят е изпратил съобщение на имейла на курса

Руска литература на 19 век - доц. д-р  Р. Парашкевова, 29.11.2020, 10 ч., каб. 129

Старобългарска литература – доц. д-р М. Йонова, 20.12.2020 - залата ще бъде уточнена допълнително

 

3 курс

Диалектология на българския език -  проф. д-р Вл. Жобов, 28.11.2020, 10 ч., каб. 143

Сравнителна граматика на славянските езици - проф. д-р В. Гешев, 05.12.2020, 10 ч., каб. 154

Литература на Българското възраждане - доц. д-р Н. Александрова, 21.11.2020, 10 ч., каб. 146. При заповед за дистанционно провеждане - https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2255

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р  Е. Христова, 28.11.2020, 13.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45293

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 15.11.2020, 11 ч., ауд. 159

Българска лексикология – доц. д-р Н. Сталянова, 23.11.2020, 9.00, каб. 139А

 

5 курс

История на българския език – гл. ас. д-р Д. Пеев, 29.11.2020, 9 ч. - изпитът ще е онлайн в системата е-медиевалия. Изпратени са  инструкции на имейла на курса

Методика на обучението по литература /МОЛ /- проф. дпн А. Дамянова, 05.12.2020, 9 - 12 ч. - дистанционно

 

СИД

Руски език – 12.12.2020, 10 ч., каб. 126

хон. ас. Людмила Павлова

 

Сръбски и хърватски език – 21.11.2020, 11 ч. каб. 158

хон. ас. Надя Радованова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Славянските отречени книги – 11.12.2020 г., 10 ч., каб. 144

проф. д-р Андрей Бояджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Образование, медии, култури - – 30.11.2020, 11 ч., каб. 126А. При заповед за дистанционно провеждане - по имейл

 

проф. д-р Владимир Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Публична реч - 23.11.2020, 9.00, каб. 139А

 

доц. д-р Надежда Сталянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Християнската култура и писането на история по българските земи – 28.11.2020, 11 ч.

гл.ас. д-р Димитър Пеев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.