Print

 

 

Факултет по славянски филологии

Електронни курсове за летния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

 

Българска филология

Балканистика

Славянска филология

Руска филология

Български език като чужд

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2020/2021 г. (до края на месец април)