Пѣснословьць

Електронни описания на химнографски ръкописи

Скопски миней, НБКМ 522, f. 34v

Скопски миней. НБКМ 522, f. 34v

Страницата съдържа описи с инципити на химнографски ръкописи. Всеки инципит е придружен с информация за жанровата му принадлежност, гласа и мястото му в ръкописите. Началата на песнопенията са дадени според календарната им подредба с опции за търсене според жанр и памет, на която са посветени

Увод