Издателска информация

2018–2019 Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по славянски филологии
Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“
Бул. Цар Освободител 15, София 1504
E-Mail: cl-fslf@slav.uni-sofia.bg

Текст:

Криейтив Комънс договор

Тези страници могат да се използват при условията на Creative Commons Признание 4.0 Международен лиценз.

Софтуер:

Вж. списъка и връзките в магистърската теза

Свободно произведение на културата:

Free cultural works