Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
109 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
Славянски език практически ІV част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Конферентен превод
Нова конферентна зала
Б. Васич Л. Желева Т. Дункова Р. Железарова
109
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к.
Конферентен превод
Нова конферентна зала
Л. Желева Т. Дункова Р. Железарова
109
украинска ф., 5к. ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
 
10:00-11:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 2 к.
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
История на съответната славянска литература ІІ част
109
Е. Дараданова-Христова
(лекция)
ср. и х. ф., 3 к.
Историческа граматика на съответния славянски език-сръб. и хр.
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен славянски език - морфология
109
Ц. Иванова
(лекция)
ср. и х. ф., 2 к.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис
109
Р. Стефчева
(лекция)
ср. и х. ф., 3 к.
История на сърбохърватската литература ІV част
109
И. Христова
(лекция)
ср. и х. ф., 4 к.
Съвременен славянски език - морфология
109
В. Седефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 2 к.
 
15:00-16:00
 
Славянски език практически V част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Пратически сръбски и хърватски език
109
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 5 к.
История на сърбохърватската литература ІV част
109
И. Христова
(лекция)
ср. и х. ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies