Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
109 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически славянски език - IV част (сръбски и хърватски)
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Историческа граматика на съответния славянски език-сръб. и хр.
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
История на сърбохърватската литература ІV част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - II част
109
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
109
Ц. Иванова
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Пратически сръбски и хърватски език
109
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Магистърски езиковедски семинар
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език практикум VІ част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език (Ф)
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies