Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете3.04.2023 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к, 1гр.
балканистика, 1 к. балканистика, 2 к. балканистика, 3 к.
балканистика, 4 к. балканистика, 5 к. полска ф., 1 к.
полска ф., 2 к. полска ф., 3 к. полска ф., 4 к.
полска ф., 5 к. словашка ф., 1к словашка ф., 2к.
словашка ф., 3к. словашка ф., 4к. словашка ф., 5к.
ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к.
ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 1 к.
украинска ф., 5к. украинска ф., 3к украинска ф., 2к
украинска ф., 4к чешка ф., 1 к. чешка ф., 2 к.
чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.
Преподаватели
А. Атанасов А. Бояджиев А. Вачева
А. Дамянова А. Димитрова А. Личева
А. Маврова А. Мирчева А. Спасова
А. Стаменова А. Христов А.-М. Тотоманова
А.Баранова А.Ечевери А.Трифонова
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Паскалева Б. Пенчев
Б. Петров Б.Радева В. Атанасов
В. Велинова В. Гешев В. Делева
В. Драгулева Вл. Жобов Вл. Колев
Вл. Манчев Вл. Миланов В. Недялкова
В. Панайотов В. Савова В. Седефчева
В. Стефанов Васил Гешев Вл. Гечова
Вл. Игнатов Д. Атанасова-Пенчева Д. Василева
Д. Григоров Д. Денчева Д. Иванова
Д. Младенова Д. Савова Д. Фатер
Д.Константинова Д.Узунова Е. Дараданова-Христова
Е. Димитрова Е. Македонска Е. Маркова
Е. Меснянкина Е. Митева Е. Раденкова
Е. Стоянов Е. Шпрагер Е.Търпоманова
Ж. Жикова Ж. Павлович Ж. Станчева
З. Танчева Зд. Андърле И. Бирова
И. Иванов И. Първев И. Христова-Шомова
И. Христова Й. Тишева Й. Янкулова
Йорданова. К. К. Алексова К. Войнова
К. Йорданова К. Кирилов К. Михайлов
К. Петрова К. Пунева К. Спасова
К.Теодосиев К. Янев Л. Димитров
Л. Желева Л. Ласкова Л. Ненковска
Л. Трифонова Лукачевич М. Александрова
М. Гарова М. Джонова М. Димитрова
М. Ивайлова М. Илчевска М. Кирова
М. Конова М. Маринова М. Младенова
М. Панева М. Радичева М. Стефанов
М. Тодорова Н. Александрова Н. Генова
Н. Делева Н. Иванова Н. Папучиев
Н. Пътова Н. Сталянова Н. Стоичкова
Н. Стоянова Н. Чернокожев О. Книш
О. Ковачев П. Карагьозов П. Петков
П. Стойчева П.Мартинова Р. Бейлери
Р. Божанкова Р. Бояджиев Р. Железарова
Р. Илчева Р. Камберова Р. Станчева
Р. Стефчева С. Димитрова С. Петкова
Ст. Стойчев Т. Алексиева Т. Бончева
Т. Дункова Ф. Земярска Ф. Христакуди
Хаджигеоргиева Цв. Аврамова Цв. Ралева
Цв. Василев Ю. Баховски Я. Сивилова
Аудитории
109 124 125
134 135 136
137 147 148
149 149-А 150
151 151 А 153 каб.
154 159 160
160-Б 160-В 176-Б
247-А 428 430 - I-ви блок
437 439 ІІ фонетичен кабинет

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (3.4.2023 г. 16:21)