Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете22.03.2022 г.
 Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
РФ, 4 к, 1гр. балканистика, 1 к. балканистика, 2 к.
балканистика, 3 к. балканистика, 4 к. балканистика, 5 к.
полска ф., 1 к. полска ф., 2 к. полска ф., 3 к.
полска ф., 4 к. полска ф., 5 к. словашка ф., 1к
словашка ф., 2к. словашка ф., 3к. словашка ф., 4к.
словашка ф., 5к. ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к.
ср. и х. ф., 3 к. ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к.
украинска ф., 1 к. украинска ф., 5к. украинска ф., 3к
украинска ф., 2к украинска ф., 4к чешка ф., 1 к.
чешка ф., 2 к. чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к.
чешка ф., 5 к.  
Преподаватели
А. Ангелов А. Атанасов А. Вачева
А. Дамянова А. Димитрова А. Замбова
А. Личева А. Маврова А. Мирчева
А. Стаменова А. Сучец А.-М. Тотоманова
А.Баранова А.Ечевери А.Трифонова
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Паскалева Б. Пенчев
Б.Радева В. Атанасов В. Баничанска
В. Велинова В. Гешев В. Делева
В. Драгулева Вл. Жобов Вл. Колев
Вл. Манчев Вл. Миланов В. Миланова
В. Панайотов В. Савова В. Седефчева
В. Стефанов Вл. Гечова Вл. Игнатов
Д. Атанасова-Пенчева Д. Василева Д. Григоров
Д. Денчева Д. Иванова Д. Младенова
Д. Савова Д. Фатер Д.Узунова
Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова Е. Македонска
Е. Меснянкина Е. Раденкова Е. Стоянов
Е. Шпрагер Е.Търпоманова Ж. Павлович
Ж. Станчева И. Александрова И. Бирова
И. Благолажова И. Иванов И. Манкова
И. Първев И. Христова-Шомова И. Христова
Й. Тишева Й. Янкулова К. Алексова
К. Бахнева К. Войнова К. Йорданова
К. Кирилов К. Михайлов К. Петрова
К. Пунева К. Седлакова К. Спасова
К. Христова К. Янев Л. Димитров
Л. Желева Л. Ласкова Л. Ненковска
Л. Цветкова М. Александрова М. Джонова
М. Димитрова М. Ивайлова М. Илчевска
М. Кирова М. Маринова М. Младенова
М. Николчина М. Панева М. Петкова
М. Радичева М. Стефанов М. Тодорова
М. Хаздай Н. Александрова Н. Вуков
Н. Генова Н. Делева Н. Иванова
Н. Папучиев Н. Сталянова Н. Стоичкова
Н. Стоянова Н. Чернокожев О. Книш
О. Ковачев П. Карагьозов П. Николова
П. Петков П. Стойчева П.Мартинова
Р. Бейлери Р. Божанкова Р. Бояджиев
Р. Василева Р. Железарова Р. Илчева
Р. Камберова Р. Парашкевова Р. Станков
Р. Станчева Р. Стефчева С. Данова
С. Димитрова С. Петкова Ст. Стойчев
Т. Алексиева Т. Бончева Т. Дункова
Т. Славова Ф. Христакуди Хаджигеоргиева
Цв. Аврамова Ц. Досева Цв. Ралева
Цв. Василев Я. Сивилова  
Аудитории
109 124 125
134 135 136
137 148 149
149-А 150 151
151 А 153 каб. 154
158 159 160
160-Б 160-В 247-А
428 430 - I-ви блок 437
439 65 ІІ фонетичен кабинет
АУЛА Център "Дуйчев"  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (22.3.2022 г. 16:25)