Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.

Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете12.10.2018 г.
 

00A1

Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
РФ, 4 к., 1 гр. балканистика, 1 к. балканистика, 2 к.
балканистика, 3 к. балканистика, 4 к. балканистика, 5 к.
полска ф., 1 к. полска ф., 2 к. полска ф., 3 к.
полска ф., 4 к. полска ф., 5 к. слов. 2к
слов. 3 слов. 4к слов. 5к
слов.1к ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к.
ср. и х. ф., 3 к. ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к.
укр. 1к укр. 5к укр.2к
укр.3к укр.4к чешка ф. 1 к.
чешка ф. 2 к. чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к.
чешка ф., 5 к.  
Преподаватели
А. Александрова А. Атанасов А. Бояджиев
А. Варсано А. Вачева А. Градинарова
А. Дамянова А. Димитрова А. Ечевери
А. Илков А. Личева А. Маврова
А. Мирчева А. Петров А. Радкова
А. Стаменова А. Трифонова А.-М. Тотоманова
А.Баранова А.Панчев Ангел Ангелов
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Пенчев Б. Радева
Б. Филипова В. Алексова В. Атанасов
В. Васева В. Велинова В. Гешев
В. Делева В. Драгулева В. Жобов
В. Иванова В. Игнатов В. Колев
В. Манчев В. Миланов В. Панайотов
В. Савова В. Седефчева В. Стефанов
В.Драгулева В.Иванов Вл. Пенчев
Г. Ганева Г. Дачева Г. Колев
Г. Петкова Д. Денчева Д. Иванова
Д. Младенова Д. Савова Д. Тенев
Д. Узунова Д. Христова Д. Атанасова-Пенчева
Д.Вакарелска Д.Григоров Д.Камбуров
Д.Константинова Д.Пеев Д.Савова
Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова Е. Македонска
Е. Раденкова Е. Стоянов Е. Шпрагер
Е.Търпоманова Ж. Жикова Ж. Павлович
Ж. Станчева И. Александрова И. Гегова
И. Гугуланова И. Ланджев И. Манова
И. Първев И. Христова-Шомова И. Христова
И. Чекова Й. Павлович Й. Сиракова
Й. Тишева К. Адирков К. Бахнева
К. Йорданова К. Кирилов К. Кокинова
К. Петрова К. Пунева К. Спасова
К. Теодосиев К. Янева К.Алексова
К.Михайлов К.Станева Кр. Янев
Л. Грозданова Л. Жилев Л. Ласкова
Л. Миндова Л. Павлова Л. Терзийска
Л. Шверчек Л.Димитров М. Александрова
М. Вапцарова М. Виларова М. Джонова
М. Димитрова М. Дошен М. Илчевска
М. Йонова М. Калинова М. Кирова
М. Конова М. Косева М. Младенова
М. Николчина М. Стефанов М. Тодорова
М.Радичева Н. Александрова Н. Генова
Н. Делева Н. Иванова Н. Михайлова
Н. Нечаева Н. Панова Н. Папучиев
Н. Радованова Н. Сталянова Н. Стоичкова
Н. Стоянова Н. Чернокожев О. Ковачев
О. Сорока П. Карагьозов П. Мартинова
П. Паунова-Димитрова П. Петков П. Стойчева
П. Шишков П.Баракова П.Николова
Петя Осенова Р. Бейлери Р. Божанкова
Р. Бояджиев Р. Влахова Р. Димчева
Р. Железарова Р. Камберова Р. Манова
Р. Парашкевова Р. Станков Р. Станчева
Р. Стефчева Р.Ляпова С. Василева
С. Данова С. Димитрова С. Иванова
С. Костова С. Петкова С. Стойчев
С. Фетваджиева Т. Алексиева Т. Ангелова
Т. Бончева Т. Дункова Т. Славова
Т. Цанкова Ф.Христакуди Х. Бояджиев
Ц. Аврамова Ц. Досева Ц. Ралева
Я.Сивилова  
Аудитории
109 124 124 А
125 129 134
135 136 137
138 147 148
149 /ПФ/ 149-А 150
151 А 151 балк 153к
154 158 159
160 160-Б 160-В
176-Б 2 кабинет, 4 км 247-А
ІІ фонетичен кабинет 4 км. Зала 1 ИЧС 417 зала
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17) Филологическа библиотека Център "Дуйчев"
Словакистичен кабинет (бл. 17) Украинистичен кабинет (бл. 17) Украинистичен кабинет2 (бл. 17)

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 7.1.10 (12.10.2018 г. 16:22)