Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
135 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически руски език VII част
135
Е. Меснянкина
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Синтаксис.
135
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език - III част
135
А.Баранова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
135
П. Петков
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Превод на медийни текстове (преводачески профил)
135
С. Петкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език - V част
135
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език ІII част
135
А.Баранова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
135
В. Манчев
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Теория и практика на превода (преводачески профил)
135
А.Баранова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език I част
135
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език - I част
135
Н. Нечаева
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
135
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
Литература на Българското Възраждане
135
В. Игнатов
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Руската разговорна реч семантика, прагматика, превод (преводачески профил)
135
С. Петкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език - I част
135
Н. Нечаева
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Руски фолклор и руска етнология І/ІІ
135
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Западноевропейска литература
135
Б. Паскалева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Практически руски език I част
135
Е. Меснянкина
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Литературоведска терминология на руския език
135
Р. Парашкевова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
135
Кр. Янев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
135
К. Пунева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
135
Б. Паскалева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
История на българския език
135
М.Панева
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Съвременен български език
135
Л. Ласкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
135
В. Колев
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Диалектология на българския език
135
З. Танчева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
135
З. Танчева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies