Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
135 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогика
135
М. Косева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
135
П. Шишков
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
135
Г. Колев
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарски език
135
А. Димитрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Западноевропейска литература
135
К. Адирков
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
///////////// Сравнителна граматика на славянските езици
135
М. Радичева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
135
ас.л-ра1
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически курс по руски език - ІV част
135
И. Манова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
135
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Увод в теорията на превода
135
С. Петкова
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(лекция)
Фонетика на българския език
135
Г. Колев
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
/////////////
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
135
М. Радичева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Съвременен български език
135
К. Алексова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
Фонетика на българския език
135
Г. Колев
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
135
Ж. Жикова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
///////////// Старобългарски език
135
Ж. Жикова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
Славянски литератури
135
С. Димитрова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
135
Б. Борисова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies