Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
135 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически курс по руски език ІІІ част
135
И. Манова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
135
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Езикова култура
135
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
135
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
135
В. Колев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език ІII част
135
И. Манова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език ІІІ част
135
Л. Жилев
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
История на руския литературен език
135
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Славянски литератури
135
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(лекция)
Българска литература между Първата и Втората световна война
135
К. Йорданова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Увод в литературната теория
135
Е. Стоянов
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение) (през седмица)
Руска литература на ХХ век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен български език
135
К.Алексова
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(лекция)
Общо езикознание
135
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
Българска литература между Първата и Втората световна война
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Психология
135
Д. Христова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
135
Б. Борисова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
135
Б. Михайлова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Руска литература на ХХ век
135
Г. Петкова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
135
Т. Цанкова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
135
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
135
Б. Борисова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies