Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
135 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
135
А. Димитрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 3 гр.
Старобългарски език
135
А. Димитрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Практически руски език
135
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 4 к, 1гр.
Теория на литературата
135
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Съвременна българска литература
135
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език - ІV част
135
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Съвременна българска литература
135
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
Практически руски език VI част
135
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език - ІV част
135
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
135
Т. Славова
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература на 19 век
135
К. Пунева
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Старобългарска литература
135
Д. Атанасова-Пенчева
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
 
13:00-14:00
 
Старобългарски език
135
Т. Славова
(упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
 
14:00-15:00
 
Славянски литератури
135
С. Димитрова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
135
Г. Колев
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Педагогика
135
М. Косева
(упражнение)
БФ, 2 к., 2 гр.
Старобългарска литература
135
В. Савова
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Български фолклор
135
А. Тотева
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
Български фолклор
135
А. Тотева
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Теория на литературата
135
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies