Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
151 балк 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Гръцки език
151 балк
Н. Генова
(упражнение)
балканистика, 5 к.
Гръцки език
151 балк
Ф.Христакуди
(упражнение)
балканистика, 4 к.
Гръцки език
151 балк
А. Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Южнославянски литератури
151 балк
Е. Дараданова-Христова
балканистика, 5 к.
(упражнение)
Балканско езикознание
151 балк
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Южнославянски литератури
151 балк
И. Христова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Балканско езикознание
151 балк
М. Александрова
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
12:00-13:00
 
Увод в общото езикознание
Б. Михайлова
151 балк
балканистика, 1 к.
(лекция)
Увод в общото езикознание
151 балк
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Антична литература
151 балк
О. Ковачев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Индоевропейско езикознание
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Румънски език
151 балк
В. Алексова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Сравнително балканско литературознание
151 балк
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(лекция)
Румънски език
151 балк
С. Костова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Румънски език
151 балк
С. Костова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Индоевропейско езикознание
151 балк
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Сравнително балканско литературознание
151 балк
Р. Станчева
(упражнение)
балканистика, 4 к.
/////////
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies