Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
ср. и х. ф., 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Руска класическа литература
159
И. Чекова-Димитрова
украинска ф., 2к чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение) (през седмица)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
Славянски език практически ІV част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Руски език
124 (компютърен кабинет)
Ц. Досева
(упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език /Ф/
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 2 к.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на славянските литератури
159
Е. Дараданова-Христова
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
Р. Стефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 2 к.
Българска възрожденска литература
160
Н. Александрова
(лекция)
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
109
Ц. Иванова
(лекция)
ср. и х. ф., 2 к.
 
13:00-14:00
 
История на славянските литератури
150
П. Карагьозов
(лекция)
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Българска възрожденска литература
136
С. Данова
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
Руска класическа литература
150
А. Вачева
(лекция)
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
Съвременен славянски език - морфология
109
В. Седефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 2 к.
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies