Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
159 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
159
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език VII част
159
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
укр.4к полска ф., 4 к. слов. 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Антропология на славянските народи
159
М. Маринова
слов.1к полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Магистърски литературоведски курс
159
Ани Бурова
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. укр.2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия
159
Вл. Пенчев
чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
159
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. укр.3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (факултатив)
159
Д.Савова Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Историческа граматика на полския език
159
И. Гугуланова
полска ф., 4 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - II част
159
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски литературоведски семинар
159
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
Историческа граматика на полския език
159
И. Гугуланова
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - II част
159
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
159
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Съвременен български език ІI част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Славянски език практически І част
159
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата - I част
159
слов.1к чешка ф. 1 к.
(през седмица)
ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к полска ф., 1 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
укр.3к слов. 3 ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Общо езикознание - I част
159
Д. Младенова
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език - II част
159
К. Христова
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. слов. 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Славянски литератури
159
Кр. Янев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies