Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
159 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М.Радичева
чешка ф., 4 к. слов. 4к
(упражнение)
Работа с текст на чешки език (факултатив)
159
М.Радичева
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
укр.2к ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(упражнение)
Старобългарска литература
159
В. Савова
слов. 2к полска ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
Антропология на славянските народи
159
К. Янева
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
История на чешката литература - І част
159
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІI част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
(упражнение)
чешка ф., 3 к. слов. 3
История на чешкия книжовен език
159
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
История на чешката литература III част
159
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Историческа граматика насръбския и хърватски език
159
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Магистърски литературоведски семинар
159
Ани Бурова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език - III част
159
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен украински език -фонетика и фонология
159
А. Стаменова
(лекция)
укр.2к
 
 
 
Теория на превода
159
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Старобългарска литература
159
В. Савова
чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. укр.2к
(упражнение) (през седмица)
Втори славянски език - словенски
159
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Общо езикознание - I част / Теория на литературата - I част
159 150
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
Старобългарски език - II част / Антична и западноевропейска литература - II част
150 159
К.Михайлов
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
Българска литература от Първата световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
слов. 5к чешка ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. укр. 5к
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Антропология на славянските народи
159
К. Янева
слов.1к чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies