Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
159 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език
159
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
Руска класическа литература
159
И. Чекова-Димитрова
украинска ф., 2к чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение) (през седмица)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Н. Чернокожев
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
История на съответната славянска литература ІІ част
159
Ж. Златева
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
10:00-11:00
 
Практически сръбски и хърватски език
159
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
словашка ф., 3к. украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
История на славянските литератури
159
Е. Дараданова-Христова
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Практически чешки език
159
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
Общо езикознание - II част
159
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
(лекция)
чешка ф., 3 к.
Старобългарска литература
159
В. Савова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
История на чешката литература
159
Ани Бурова
(лекция)
чешка ф., 3 к.
 
14:00-15:00
 
История на сърбохърватската литература ІV част
159
Е. Дараданова-Христова
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
Практически чешки език /Ф/
159
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
159
Цв. Аврамова
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
История на чешка литература ІV част
159
Ж. Златева
(упражнение)
чешка ф., 4 к.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Втори славянски език - словенски
159
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - I част
159
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф., 1 к. украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
Фолклор на славянските народи
159
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. словашка ф., 1к
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Б. Борисова
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
 
 
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
украинска ф., 4к полска ф., 4 к. чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies