Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
159 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска възрожденска литература
159
С. Данова
полска ф., 2 к. словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
Практически чешки език (Ф)
159
Е. Коваржова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІ част
159
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Работа с текст на чешкия език (Ф)
159
М. Радичева
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Славянски литератури
159
К. Янев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Българска възрожденска литература
159
С. Данова
украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к.
Съвременен славянски език - морфология
159
В. Седефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Старобългарски език - I част
159
И. Христова-Шомова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
украинска ф., 4к ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Втори славянски език - словенски
159
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф)
159
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език
159
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Славянски литератури
159
Вл. Колев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Общо езикознание - II част / Теория на литературата - II част
150 159
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к.
Исттория на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (Ф)
159
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
История на съответната славянска литература ІІ част
159
В. Седефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
История на словашката литература
159
С. Димитрова
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
Фолклор на славянските народи
159
К. Янева
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Втори славянски език - украински
159
Л. Желева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Фолклор на славянските народи
159
К. Янева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
(упражнение)
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Б. Борисова
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies