Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
150 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на сърбохърватската литература ІV част
150
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
История на чешката литература
150
Д. Григоров
чешка ф., 3 к.
(лекция)
История на чешка литература ІV част
150
Ани Бурова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
Българска възрожденска литература
150
Н. Александрова
(лекция)
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на славянските литератури - II част
150
Ани Бурова
(лекция)
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
Общо езикознание - II част / Теория на литературата - II част
150 159
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к.
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
Българска литература от Първа световна война до наши дни
150
П. Стойчева
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
Руска литература на XIX век
150
А. Вачева
(лекция)
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Общо езикознание - II част
150
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
История на словашката литература
150
С. Димитрова
словашка ф., 3к.
(лекция)
Славянският партоцентризъм (магистърски курс)
150
П. Карагьозов
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Руска литература на XIX век
150
А. Вачева
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение) (през седмица)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies