Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
150 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІ част
150
В. Седефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Литературоведски магистърски семинар
150
С. Димитрова
(лекция)
словашка ф., 5к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
 
 
 
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
История на чешка литература ІV част
150
Д. Григоров
(лекция)
чешка ф., 4 к.
 
11:00-12:00
 
История на славянските литератури
150
С. Димитрова
(упражнение)
словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. украинска ф., 2к
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
История на съответната славянска литература ІІ част
150
П. Карагьозов
(лекция)
полска ф., 3 к.
Българска литература от Първа световна война до наши дни
150
Н. Стоичкова
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
 
13:00-14:00
 
История на славянските литератури
150
П. Карагьозов
(лекция)
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
В. Гешев
150
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
Руска класическа литература
150
А. Вачева
(лекция)
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
//////////
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Втори славянски език - украински
150
Л. Желева
(упражнение)
полска ф., 3 к.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies