Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
125 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически руски език V част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
125
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Руски език - III част
125
Ц. Досева
укр.3к ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Магистърска програма Практически руски език - ІІІ част
125
Н. Нечаева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език V част
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език V част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Превод на текстове от сферата на туризма (преводачески профил)
125
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
Практически руски език - ІІІ част
125
Н. Нечаева
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Превод на фразеология (преводачески профил)
125
Е. Раденкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически руски език - V част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Превод на текстове от деловата сфера - I част (преводачески профил)
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Теория и практика на превода
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Методика на обучението по руски език (1 част)
125
Хаджигеоргиева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Литературоведска терминология на руския език
125
Р. Парашкевова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Магистърска програма Магистърска програма Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Магистърска програма Руски език
125
Ц. Досева
чешка ф. 2 к. слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies