Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
125 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически руски език - VI част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език VI част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
125
А.Баранова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VI част
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език
125
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език
125
А.Баранова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език - ІV част
125
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език - ІI част
125
В. Миланова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически руски език - ІV част
125
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Стилистика на руския език (преводачески профил)
125
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
СИД  
 
 
Превод на специализирани текстове (преводачески профил)
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на руския език (преводачески профил)
125
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически руски език II част
125
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (педагогически профил)
125
А. Маврова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies