Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
125 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически курс по руски език ІІІ част
125
Л. Жилев
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език ІІІ част
125
Л. Жилев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
125
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Руски език
125
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Практически курс по руски език І част
125
А.Баранова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език ІІІ част
125
Л. Жилев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език VII част
125
А. Градинарова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
125
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Руски език / Сръбски и хърватски език
158 125
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
История на руския литературен език
125
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
125
Р. Божанкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VII част
125
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VII част
125
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Педагогика
125
М. Косева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически курс по руски език V част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
125
К. Пунева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Литературоведска терминология на руския език
125
Р. Парашкевова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Педагогика
125
К. Теодосиев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Превод на ОФДД
125
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Практически курс по руски език V част
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХІХ век
125
К. Пунева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
///////// Руски език
125
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies