Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
125 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език II част
125
Е. Раденкова А.Баранова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Устен превод ІІ част
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език II част
125
Е. Раденкова А.Баранова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VI част
125
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Стилистика
125
Н. Нечаева
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Практически руски език II част
125
А.Баранова Е. Раденкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VI част
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език VI част
125
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
///////////// Практически руски език VIII част
125
А.Баранова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
125
А.Баранова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Руски език - II част
125
Ц. Досева
чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
125
М. Виларова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература на XX век
125
Р. Божанкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Историческа граматика на руския език / Методика на обучението по руски език
125
А. Маврова Р. Станков
РФ, 3 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Съвременна руска литература и култура
125
Р. Божанкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
125
М. Виларова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
///////////// Руска литература на XX век
125
К. Пунева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Стилистика
125
Н. Нечаева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
/////////////
 
17:00-18:00
 
/////////////
 
18:00-19:00
 
Практически руски език
125
Л. Жилев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies