Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
Н. Делева 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Превод на специализиран текст
Н. Делева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Превод на специализиран текст
Н. Делева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 16.10.2019 г. 15:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies