Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
Е. Дараданова-Христова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на славянските литератури
159
Е. Дараданова-Христова
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІ част
109
Е. Дараданова-Христова
(лекция)
ср. и х. ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Южнославянски литератури
151
Е. Дараданова-Христова
(упражнение)
балканистика, 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на сърбохърватската литература ІV част
159
Е. Дараданова-Христова
(упражнение)
ср. и х. ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies