Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
укр.4к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език VI част
153к
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М.Радичева
укр.4к ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
История на украинската литература - ІII част
153к
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на украинската литература - ІII част
153к
Л. Терзийска
укр.4к
(лекция)
 
 
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език - полски
149-А
М. Тодорова
укр.4к
(упражнение)
Практически украински език VI част
153к
В. Драгулева
укр.4к
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Практически украински език VII част
153к
П. Мартинова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
150
Б. Борисова
полска ф., 4 к. укр.4к ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies