Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
БФ, 4 к., 3 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Антропология на социализма и постсоциализма (СИД)
Н. Вуков
БФ, 3 к., 6 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогическа практика
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаващо образование
(през седмица)
обучение онлайн
А. Маврова
БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременна българска литература - 2 част
Онлайн И. Иванов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Стилистика
обучение онлайн
А. Замбова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Педагогическа практика
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Семинар по българска литература - Новият училищен канон / Модернизмът - мода и всекидневие
онлайн обучение
Б. Пенчев Н. Стоянова
БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика
обучение онлайн
Я. Сивилова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies