Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
148 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Литература на Българското Възраждане
148
С. Данова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
148
К. Йорданова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
148
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
История на българския език
148
М.Панева
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на българския език
148
А.-М. Тотоманова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ век
148
Г. Петкова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
148
А. Петров А. Дамянова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
Синтаксис на българския език
148
Й. Тишева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Славянски литератури
148
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература на ХХ век
148
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Методика на обучението по български език
148
А. Петров
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
148
Б. Паскалева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до І световна война
148
М. Кирова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Руска литература на ХХ век
148
Р. Божанкова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременна българска литература I
148
И. Иванов
БФ, 4 к., 6 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
148
О. Ковачев
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
История на българския книжовен език
148
Г. Дачева
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на българския език
148
М.Панева
БФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
История на българския език
148
К. Кирилов
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на българския книжовен език
148
В. Миланов
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
148
В. Миланов
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Литература на Българското Възраждане
148
В. Игнатов
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
148
П. Петков
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
148
Б. Радева
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
СИД "Социолингвистика"
148
Ангел Ангелов
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. укр.3к слов. 3 чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies