Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
чешка ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език - VIII част
160-В
И. Манкова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Българска литература между войните
150
Н. Стоянова
украинска ф., 4к словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Практически чешки език - VIII част
160-В
Е. Коваржова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Норма и стандарт на чешкия език
160-В
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Българска литература между войните
150
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на чешка литература ІV част
160-Б
Д. Григоров
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
История на чешка литература ІV част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на чешкия книжовен език
159
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies