Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
балканистика, 5 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Гръцки език
151 балк
Н. Генова
(упражнение)
балканистика, 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Южнославянски литератури
151 балк
Е. Дараданова-Христова
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Османската култура и Балканите
134
С. Иванова
балканистика, 5 к.
(лекция)
Балканските култури и Европа
Център "Дуйчев"
В. Велинова
балканистика, 5 к.
(лекция)
Южнославянски литератури
151 балк
И. Христова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Новогръцка литература
151 А
Ф.Христакуди
(лекция)
балканистика, 5 к.
Балканските култури и Европа
Център "Дуйчев"
В. Велинова
(упражнение)
балканистика, 5 к.
Албански език /практически курс/
151 А
Р. Бейлери
(упражнение)
балканистика, 5 к.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Западен език
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Новогръцка литература
151 А
Ф.Христакуди
(упражнение)
балканистика, 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies