Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
слов. 5к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на съответния славянски книжовен език
153к
Д.Вакарелска
слов. 5к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория на превода
150
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Проблеми на славянската езикова контактология
150
Н. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Българска литература от Първата световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
укр. 5к слов. 5к чешка ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
Магистърски езиковедски курс / Магистърски семинар
150
С. Димитрова
159
М. Младенова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
153к
Й. Павлович
слов. 5к
(лекция)
Практически словашки език VII част
153к
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
Практика на превода на съответния славянски език
153к
П.Николова
слов. 5к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Магистърски езиковедски курс / Магистърски литературоведски курс
150 160-Б
Ани Бурова Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова А. Ечевери Ж. Павлович Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
Практически словашки език VII част
154
Й. Павлович
слов. 5к
(упражнение)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова А. Ечевери Ж. Павлович Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
Българска литература от Първата световна война до наши дни
150
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies