Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
чешка ф. 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Работа с текст на чешки език (факултатив)
159
М.Радичева
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - III част
160-Б
М.Радичева
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на чешки език (факултатив)
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - III част
160-Б
С. Стойчев
(упражнение)
чешка ф. 2 к.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на славянските литератури - I част
150
Ани Бурова
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Старобългарски език - II част
150
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Старобългарска литература
150
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - II част
150
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
 
 
 
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
160-Б
С. Стойчев
(лекция)
чешка ф. 2 к.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Руски език
124 А
Ц. Досева
(упражнение)
полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. слов. 2к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Старобългарска литература
159
В. Савова
чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. укр.2к
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарски език - II част / Антична и западноевропейска литература - II част
150 159
К.Михайлов
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies