Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
балканистика, 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Ареална лингвистика
134
Д. Младенова
(лекция)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език
П. Петков
134
(лекция)
балканистика, 2 к.
Гръцки език
151
А.Трифонова
(упражнение)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Румънски език
134
В. Алексова
(упражнение)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Старобългарски език
П. Петков
134
(упражнение)
балканистика, 2 к.
Културна антропология
134
В. Васева
(лекция)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Българска възрожденска литература
151
К. Станева
(лекция)
балканистика, 2 к.
Културна антропология
134
В. Васева
(упражнение)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Румънска литература
151
В. Алексова
(лекция)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Българска възрожденска литература
151
К. Станева
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънска литература
151
В. Алексова
(упражнение)
балканистика, 2 к.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies