Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
балканистика, 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Албански език 3 част
151
А. Панчев
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Новогръцки език 2 част
134
А.Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Румънска литература 1 част
151
В. Алексова
балканистика, 2 к.
(лекция)
Нова балканска история
151
И. Първев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Културна антропология на балканските народи 2 част
151
В. Васева
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Румънски език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
С.Костова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Ареална лингвистика
134
Д. Младенова
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies