Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
балканистика, 1 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Старогръцки език
134
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Старобългарска литература
Д. Атанасова-Пенчева
176-Б
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременни лингвистични теории
151
балканистика, 1 к.
(лекция)
История на Византия
134
Р. Бояджиев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Албански език-Ік. балк.
134
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Старогръцки език
134
П. Янева
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Румънски език
ІІ фонетичен кабинет
С.Костова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Социолингвистика
151
М. Александрова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies