Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
балканистика, 1 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Старогръцки език
151
П. Янева
(лекция)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Албански език-Ік. балк.
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременни лингвистични теории
134
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Социолингвистика
151
М. Александрова
(лекция)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Старогръцки език
151
П. Янева
(упражнение)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Старобългарска литература
Д. Атанасова-Пенчева
134
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на Византия
134
Р. Бояджиев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
 
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език
134
С.Костова
(упражнение)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език
134
С.Костова
(упражнение)
балканистика, 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies