Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
Е. Раденкова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Устен превод III част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 4 к, 1гр.
Практически руски език
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
135
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 2 гр.
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
135
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Устен превод ІІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies