Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
чешка ф. 1 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език - I част
160-Б
С. Стойчев
(упражнение)
чешка ф. 1 к.
Практически чешки език - I част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически чешки език - I част
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф. 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
(лекция)
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия
150
Вл. Пенчев
чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
148
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Общо езикознание - I част
160
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Общо езикознание - I част / Теория на литературата - I част
159 150
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Младенова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Антропология на славянските народи
159
К. Янева
слов.1к чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies