Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
Б. Борисова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
онлайн обучение
Б. Борисова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
онлайн обучение
Б. Борисова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
Б. Борисова
ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
онлайн_обучение
Б. Борисова
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
обучение_онлайн
Б. Борисова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies