Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
160 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Литература на българското Възраждане
160
Н. Александрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Теория на литературата
160
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
160
К. Янев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Български фолклор
160
К. Янева
(упражнение)
БФ, 1 к., 3 гр.
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
К. Йорданова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Западноевропейска литература
160
Б. Паскалева
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
История на българския език
160
А.-М. Тотоманова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Славянски литератури
160
Ани Бурова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Сравнителна граматика на славянските езици
160
М. Радичева
(упражнение)
БФ, 2 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Антична и западноевропейска литература - I част
160
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Фолклор на славянските народи
160
Н. Папучиев
(лекция)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Българска възрожденска литература
160
Н. Александрова
(лекция)
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
Възрожденска литература
160
К. Станева
(лекция)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
160
А. Личева
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Литература на българското възраждане
160
Н. Александрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
Общо езикознание - II част
160
Д. Младенова
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
М. Кирова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Литература на българското Възраждане
160
Н. Александрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 3 гр.
Старобългарска литература
160
В. Савова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
//////////
 
18:00-19:00
 
////////// ////////// //////////
 
19:00-20:00
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies