Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
160 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Славянски литератури
160
В. Колев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература I
160
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
160
С. Данова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Езикова култура
160
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
160
С. Данова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Антропология на славянските народи
160
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Съвременна българска литература I
160
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
160
Б. Радева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Езикова култура
160
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
160
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Диалектология на българския език
160
З. Танчева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Руска литература на ХХ век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Руски фолклор и руска етнология
160
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
 
 
Диалектология на българския език
160
З. Танчева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Увод в литературната теория
160
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
160
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Руска литература на ХХ век
160
Г. Петкова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Общо езикознание - I част
160
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Руска литература на ХIХ век
160
К. Пунева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
160
З. Танчева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на българския книжовен език
160
В. Миланов
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
160
К. Пунева
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХХ век
160
К. Пунева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
160
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Съвременен български език (морфология)
160
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Диалектология на българския език
160
З. Танчева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език
160
М.Панева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
160
В. Миланов
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
СИД "Увод в християнството"
160
П. Петков
чешка ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
Съвременна българска литература I
160
К. Йорданова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
160
Б. Радева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies