Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
160 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
///////////// Фонетика на българския език
160
Г. Колев
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Теория на литературата
160
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
160
М. Радичева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на българския език
160
А.-М. Тотоманова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Славянски литератури
160
Ани Бурова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Педагогика
160
М. Косева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Педагогика
160
М. Косева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
160
А. Димитрова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен български език - синтаксис
160
Р. Влахова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Фолклор на славянските народи
160
Н. Папучиев
(лекция)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Стилистика
160
А. Замбова
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
Антична и средновековна литература
160
К. Спасова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Литература на Българското Възраждане
160
Н. Александрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
160
А. Личева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
СИД "Логиката в лингвистиката. Въведение"
160
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
М. Кирова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
160
Н. Александрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Славянски литератури
160
Вл. Колев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
///////////// Антична и средновековна литература
160
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
/////////////
 
17:00-18:00
 
Славянски литератури
160
К. Янев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
///////////// /////////////
 
19:00-20:00
 
/////////////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies