Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
С. Димитрова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
История на славянските литератури - II част
137
С. Димитрова
полска ф., 2 к. украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Исттория на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Славянски литератури
ІІ фонетичен кабинет
С. Димитрова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
История на словашката литература
159
С. Димитрова
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
История на словашката литература
150
С. Димитрова
словашка ф., 3к.
(лекция)
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Славянски литератури
135
С. Димитрова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies