Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
С. Димитрова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Магистърски литературоведски семинар
150
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
укр.2к ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
История на словашката литература - ІII част
160-В
С. Димитрова
слов. 4к
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на чешката литература - І част
159
С. Димитрова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies