Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
БФ, 1 к., 5 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Антична и средновековна литература
135
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
Литература на българското Възраждане
138 каб.
С. Данова
(упражнение)
БФ, 1 к., 5 гр.
Старобългарски език
136
Ж. Жикова
(упражнение)
БФ, 1 к., 5 гр.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Антропология на българите. Български фолклор
148
Н. Папучиев
(лекция)
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
Литература на българското Възраждане
148
Н. Чернокожев
(лекция)
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
Фонетика на българския език
137
Г. Колев
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
148
Вл. Жобов
(лекция)
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
Старобългарска литература
148
Д. Атанасова-Пенчева
(лекция)
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Увод в общото езикознание
136
Е.Търпоманова
(през седмица) (упражнение)
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
Старобългарски език
148
Т. Славова
(лекция)
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
Антична и средновековна литература
148
О. Ковачев
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(лекция)
Теория на литературата
148
И. Александрова
(лекция)
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
Старобългарска литература
159
В. Савова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Oбщо езикознание
148
А. Мирчева
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр. БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Български фолклор
137
К. Янева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теория на литературата
135
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 4 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies