Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
РФ, 1 к., 2 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Стара руска литература
135
Р. Илчева
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език II част
124 (компютърен кабинет)
Е. Меснянкина
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Стара руска литература
135
Р. Илчева
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Практически руски език II част
124 (компютърен кабинет)
Е. Меснянкина
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Странознание на Русия
124
Р. Станков
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Старобългарски език
135
Т. Славова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Старобългарски език
124
Т. Славова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция) (упражнение)
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език
135
К. Алексова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език II част
124
Вл. Манчев
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies