Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
РФ, 1 к., 2 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически курс по руски език І част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Увод в литературната теория
124
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език І част
135
В. Манчев
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Увод в общото езикознание
124 А
Б. Михайлова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Практически курс по руски език І част
125
С. Василева
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в литературната теория
135
Е. Стоянов
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология
135
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език І част
124
С. Василева
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Увод в общото езикознание
124
М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология І/ІІ
129
Е. Анастасова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies