Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
РФ, 4 к., 1 гр. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически руски език VII част
135
Е. Меснянкина
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Синтаксис.
135
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
педагогическа практика  
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Превод на медийни текстове (преводачески профил)
135
С. Петкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VII част
124
Т. Алексиева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Превод на текстове от сферата на туризма (преводачески профил)
125
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Превод на фразеология (преводачески профил)
125
Е. Раденкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език VII част
124
Е. Меснянкина
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
педагогическа практика Съвременен руски език. Синтаксис.
124
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Руската разговорна реч семантика, прагматика, превод (преводачески профил)
135
С. Петкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Психология (педагогически профил)
124
И. Зиновиева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература от ХХ век - II част
124
Р. Божанкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VII част
124
К. Петрова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
педагогическа практика  
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Руска литература от ХХ век
135
К. Пунева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies