Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
РФ, 4 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагогическа практика
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Превод на специализиран текст
Н. Делева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VII част
124
Т. Алексиева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VII част
125
А. Градинарова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
129
К. Пунева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Превод на специализиран текст
Н. Делева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
История на руския литературен език
124
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Руска литература от ХХ век
125
Р. Божанкова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VII част
124 А
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VII част
125
А.Баранова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Психология
124 А
Д. Христова
РФ, 4 к., 1 гр.
(лекция)
педагогическа практика  
 
 
 
15:00-16:00
 
История на руския литературен език
125
Ц. Ралева
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Психология
124 А
Д. Христова
РФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies