Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
160-Б 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език - I част
160-Б
С. Стойчев
(упражнение)
чешка ф. 1 к.
Практически чешки език - I част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - III част
160-Б
М.Радичева
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на чешки език (факултатив)
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - III част
160-Б
С. Стойчев
(упражнение)
чешка ф. 2 к.
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически чешки език - I част
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф. 1 к.
Практически чешки език - V част
160-Б
М.Радичева
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на чешката литература - І част
160-Б
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Практически чешки език - V част
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
160-Б
С. Стойчев
(лекция)
чешка ф. 2 к.
Практически чешки език VI част
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Практически чешки език VII част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Практически чешки език - V част
160-Б
Е. Македонска
(упражнение)
чешка ф., 3 к.
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Практичеки чешки език VІ част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Съвременен чешки език - словообразуване и лексикология
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Практически чешки език VII част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Практически чешки език VII част
160-Б
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies