Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
160-Б 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език
160-Б
Ст. Стойчев
(упражнение)
чешка ф., 1 к.
Практически чешки език /Ф/
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 1 к.
Практически чешки език
160-Б
Е. Коваржова
(упражнение)
чешка ф., 2 к.
Практически чешки език
160-Б
Ст. Стойчев
(упражнение)
чешка ф., 1 к.
Съвременен славянски език - морфология
160-Б
Ст. Стойчев
(лекция)
чешка ф., 2 к.
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически чешки език
160-Б
М. Младенова
(упражнение)
чешка ф., 1 к.
Съвременен славянски език - морфология
160-Б
Ст. Стойчев
(упражнение)
чешка ф., 2 к.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически чешки език
160-Б
И. Манкова
(упражнение)
чешка ф., 2 к.
Чешки език практически VІ част
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Историческа граматика на чешкия език
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Практически чешки език
160-Б
М. Радичева
(упражнение)
чешка ф., 2 к.
Славянски език практически V част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Чешки език - практически курс
160-Б
М. Михайлова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Чешки език практикум VІ част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Прагматика на чешкия език
160-Б
М. Младенова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
История на чешкия книжовен език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(лекция)
Магистърски езиковедски семинар
160-Б
Р. Железарова
(упражнение)
чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies