Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
160-Б 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
160-Б
М.Радичева
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - I част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Работа с текст на чешки език (факултатив)
160-Б
М.Радичева
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - I част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Практически чешки език - III част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Втори славянски език - II част (словашки)
160-Б
В.Иванов
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Лексика и фразеология на чешкия език - I част (факултатив)
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Практически чешки език - I част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни умения на чешки език (факултатив)
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
История на чешката литература - І част
160-Б
Д.Григоров
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Стилистика на чешкия език
160-Б
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
История на чешката литература - ІII част
160-Б
Ани Бурова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически чешки език - III част
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 2 к.
(упражнение)
Практически чешки език - V част
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
История на чешкия книжовен език
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
160-Б
Л. Желева Ж. Павлович Т. Дункова Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к.
Съвременен славянски език - фонетика и фонология
160-Б
С. Стойчев
чешка ф. 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод
160-Б
Л. Желева Ж. Павлович Б. Васич Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies