Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
160-В 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на украинската литература
160-В
Вл. Колев
(упражнение)
украинска ф., 4к
История на словашката литература
160-В
С. Димитрова
(лекция)
словашка ф., 3к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на словашкана литература
160-В
В. Божилова
(упражнение)
словашка ф., 4к.
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език
160-В
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на словашката литература
160-В
В. Божилова
(упражнение)
словашка ф., 3к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Втори славянски език - чешки
160-В
Е. Македонска
(упражнение)
словашка ф., 3к.
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Историческа граматика на словашкия език
160-В
В. Панайотов
(лекция)
словашка ф., 3к.
Втори славянски език - словашки
160-В
В. Иванов
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies