Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
160-В 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически чешки език VII част
160-В
И. Манкова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Практически чешки език - VII част
160-В
И. Манкова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
Практически словашки език V част
160-В
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
160-В
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на чешката литература III част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комуникативни умения на словашки език (факултатив)
160-В
В. Гечова
слов. 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Делова кореспонденция на чешкия език (факултатив)
160-В
Е. Коваржова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
История на словашката литература - І част
160-В
С. Димитрова
слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на словашкия език
160-В
В. Панайотов
слов. 4к
(лекция) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies