Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
160-В 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Втори славянски език - словашки
160-В
В. Иванов
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
История на словашкана литература
160-В
Т. Бончева
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на словашката литература
словашка ф., 3к.
160-В
Т. Бончева
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
История на чешкия книжовен език
160-В
Е. Македонска
чешка ф., 4 к.
(лекция)
История на съответната славянска литература ІІ част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически чешки език
160-В
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
История на чешка литература ІV част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies