Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
укр. 5к 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Съвременна българска литература
136
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Практика на превода на украинския език
439
Р. Камберова
укр. 5к
(упражнение)
Практически украински език IX част
439
П. Мартинова
укр. 5к
(упражнение)
Практически украински език IX част
439
О. Книш
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Магистърски литературоведски курс
159
Ани Бурова
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Магистърски езиковедски курс
150
Н. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на украинския книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Магистърски езиковедски курс
150
Д.Григоров
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Стилистика на украинския език
430
Р. Камберова
укр. 5к
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
150
М. Младенова
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на украинския книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски литературоведски семинар
159
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
150
Ц. Аврамова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Теория и практика на превода
150
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
160-Б
Л. Желева Ж. Павлович Т. Дункова Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к.
 
 
 
Конферентен превод
160-Б
Л. Желева Ж. Павлович Б. Васич Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременна българска литература
150
Н. Стоянова
укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
слов. 5к чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies