Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
укр. 5к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практика на превода по съответния славянски език
160-В
Л. Желева
укр. 5к
(упражнение)
Практически украински език VII част
154
П. Мартинова
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически украински език VII част
154
В. Колев
укр. 5к
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Теория на превода
150
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Стилистика на украинския език
153к
О. Сорока
укр. 5к
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Проблеми на славянската езикова контактология
150
Н. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Българска литература от Първата световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
укр. 5к слов. 5к чешка ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
Магистърски езиковедски курс / Магистърски семинар
150
С. Димитрова
159
М. Младенова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Магистърски езиковедски курс / Магистърски литературоведски курс
150 160-Б
Ани Бурова Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова А. Ечевери Ж. Павлович Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
История на съответния славянски книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова А. Ечевери Ж. Павлович Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
Българска литература от Първата световна война до наши дни
150
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies