Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
149 /ПФ/ 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Правоговор и правопис на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически полски език ІІІ част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език - I част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език - III част
149 /ПФ/
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на полската литература - ІII част
149 /ПФ/
К. Бахнева
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език VІI част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Исторически и културни реалии на Полша
149 /ПФ/
К. Бахнева
полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически полски език - I част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Руски език - III част
149 /ПФ/
Ц. Досева
слов. 3 полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен полски език - фонетика и фонология
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Делова кореспонденция на полския език (факултатив)
149 /ПФ/
Д. Фатер
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически полски език IX част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически полски език - III част
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Практически полски език VII част
149 /ПФ/
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Втори славянски език - II част (украински)
149 /ПФ/
Л. Желева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies