Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
158 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически словашки език VII част
158
Д. Иванова
слов. 5к
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Магистърски езиковедски курс
158
И. Гугуланова
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
///////// ///////// Руски език / Сръбски и хърватски език
158 125
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Практически украински език VII част
158
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с текст на сръбския и хърватския език (факултатив)
158
В. Седефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
158
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
История на сръбския и хърватския книжовен език
158
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies