Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
балканистика, 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Нова и съвременна балканска история
151
Н. Кайчев
(лекция)
балканистика, 4 к.
Гръцки език
134
Н.Генова
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Балканско езикознание
134
(лекция)
балканистика, 4 к.
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Албански език
417 -ИЧС
Р. Бейлери
(упражнение)
балканистика, 4 к.
Балканско езикознание/
134
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Палеобалкански езици
151
А. Мирчева
(лекция)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Албански език
417 -ИЧС
Р. Бейлери
(упражнение)
балканистика, 4 к.
Новогръцка литература
151
(лекция)
балканистика, 4 к.
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Палеобалк. ез.
151
А. Мирчева
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
15:00-16:00
 
Сравнително балканско литературознание
151
Р. Станчева
(лекция)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогръцка литература
151
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Сравнително балканско литературознание
134
Р. Станчева
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies