Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
балканистика, 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Гръцки език
151 балк
Ф.Христакуди
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Нова и съвременна балканска история
134
И. Първев
балканистика, 4 к.
(лекция)
Албанска литература
ИЧС 417 зала
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
Балканско езикознание
151 балк
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Румънски език
134
В. Алексова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Албанска литература
ИЧС 417 зала
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Балканско езикознание
151 балк
М. Александрова
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
12:00-13:00
 
Религии и култове на Балканите
176-Б
М. Димитрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
Албански език
ИЧС 417 зала
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнително балканско литературознание
151 балк
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Съвременен български език
134
Й. Тишева
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Сравнително балканско литературознание
151 балк
Р. Станчева
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Съвременен български език
134
Й. Тишева
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies