Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
балканистика, 4 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Балканско езикознание
134
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция) (упражнение)
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език
134
К. Войнова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Румънски език 7 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Новогръцка литература 1 част
151 А
Ф.Христакуди
балканистика, 4 к.
(лекция)
Албански език 6 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Новогръцки език 5 част
151 балк
Н. Генова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Религии и култове на Балканите
134
М. Димитрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Албанска литература
134
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies