Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
полска ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
педагогическа практика Съвременен полски език - словообразуване и лексикология
149-А
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
Руски език
124 А
Ц. Досева
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен полски език - словообразуване и лексикология
149 /ПФ/
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически полски език V част
149 /ПФ/
В. Делева
(упражнение)
полска ф., 3 к.
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. укр.3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
укр.3к полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
История на полската литература - І част
149-А
К. Кокинова
(лекция)
полска ф., 3 к.
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически полски език V част
149 /ПФ/
В. Делева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
160
Р. Влахова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
13:00-14:00
 
педагогическа практика История на полската литература - І част
149-А
А. Варсано
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Практически полски език V част
149-А
А. Ечевери
(упражнение)
полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
147
Б. Радева
укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Практически полски език V част
149-А
Ж. Павлович
(упражнение)
полска ф., 3 к.
 
 
 
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение) (през седмица)
 
18:00-19:00
 
педагогическа практика  
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies