Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
полска ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически V част
149
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
История на съответната славянска литература ІІ част
149-А
К. Бахнева
полска ф., 3 к.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Славянски език практически V част (Ф)
149-А
Д. Фатер
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Славянски език практически V част
149
А. Ечевери
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
12:00-13:00
 
Историческа граматика на съответния славянски език - полски
149
И. Гугуланова
полска ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
149
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(лекция)
Практически полски език
149
В. Делева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
149
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІ част
149-А
К. Кокинова
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Втори славянски език - украински
159
Л. Желева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Б. Борисова
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies