Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
полска ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практически полски език VI част
149-А
А.Ечевери
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Славянски език практически V част
149
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на съответната славянска литература ІІ част
149-А
К. Бахнева
полска ф., 3 к.
(лекция)
Историческа граматика на съответния славянски език - полски
149-А
В. Делева
полска ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Лексика и фразеология на полския език
149-А
Д. Фатер
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Д. Василева
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Втори славянски език - украински
160-В
Л. Желева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
История на полската литература II част
150
К. Янев
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Психология
247-А
В. Баничанска
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
Философия СИД
150
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies