Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
РФ, 3 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Устен превод ІІ част
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
Хоспитиране
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Хоспитиране
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Руска литература на XX век - I част
онлайн
Р. Божанкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език VI част
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Морфология
онлайн обуч.
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Превод на специализирани текстове
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език VI част
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език VI част
Е. Меснянкина
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Превод на специализирани текстове
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Методика на обучението по руски език II част
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Съвременен руски език. Морфология
обучение_онлайн
К. Петрова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на XX век - I част
К. Пунева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Психология (педагогически профил)
Е. Маркова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies