Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
РФ, 3 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устен превод ІІ част
125
Т. Алексиева
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
Хоспитиране
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Съвременен руски език. Прагматика
124
С. Петкова
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Превод на медийни текстове /Преводачески профил/
С. Петкова
(упражнение) (лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
Практически руски език VI част
135
Т. Алексиева
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на 20 век
125
Р. Божанкова
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
Методика на обучението по руски език
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език
124
А. Градинарова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
Руска литература на 20 век
125
К. Пунева
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
(през седмица) (упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически руски език
124
А. Градинарова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
124
М. Виларова
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
Аудио-визуални и технически средства на обучение
247-А
А. Радкова
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Методика на обучението по руски език
247-А
А. Радкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
124
М. Виларова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies