Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
укр.2к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - III част
150
В. Колев
укр.2к
(упражнение)
Работа с текст на украински език (факултатив)
4 км. Зала 1
О. Сорока
укр.2к
(упражнение)
История на славянските литератури - I част
159
С. Димитрова
укр.2к ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на славянските литератури - I част
150
Ани Бурова
укр.2к чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Старобългарски език - II част
150
И. Христова-Шомова
чешка ф. 2 к. полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к укр.2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Старобългарска литература
150
В. Савова
укр.2к чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к полска ф., 2 к.
(лекция)
Антична и западноевропейска литература - II част
150
К.Михайлов
укр.2к полска ф., 2 к. чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. слов. 2к
(лекция)
Руски език
124 А
Ц. Досева
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на украински език (факултатив)
2 кабинет, 4 км
О. Сорока
укр.2к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен украински език -фонетика и фонология
159
А. Стаменова
(лекция)
укр.2к
Практически украински език - III част
2 кабинет, 4 км
(упражнение)
укр.2к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Старобългарска литература
159
В. Савова
чешка ф. 2 к. ср. и х. ф., 2 к. укр.2к
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Старобългарски език - II част / Антична и западноевропейска литература - II част
150 159
К.Михайлов
слов. 2к чешка ф. 2 к.
(упражнение) (през седмица)
укр.2к ср. и х. ф., 2 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies