Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
Б. Радева 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис на българския език
160
Б. Радева
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис на българския език
136
Б. Радева
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език ІI част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
укр.3к слов. 3 ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
137
Б. Радева
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Синтаксис на българския език
137
Б. Радева
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Синтаксис на българския език
148
Б. Радева
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
Синтаксис на българския език
160
Б. Радева
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies