Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
балканистика, 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Румънски език 6 част
Онлайн Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Румънски език 6 част
Онлайн Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Индоевропейско езикознание 2 чсаст
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Албански език 5 част
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Южнославянски литератури
Онлайн И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Съвременен български език
М. Джонова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Новогръцки език 4 част
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Албански език 5 част
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Религии и култове на Балканите 1 част
Онлайн В. Герджикова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Съвременен български език
К. Войнова
балканистика, 3 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Новогръцки език 4 част
Н. Генова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Албанска литература 1 част
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies