Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
балканистика, 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гръцки език IV част
134
А.Трифонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Албански език V част
417 -ИЧС
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Религии и култове на Балканите I част
176-Б
М. Димитрова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Гръцки език IV част
134
А.Трифонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Албански език V част
417 -ИЧС
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
История на Византия. Средновековна балканка история II част
134
Р. Бояджиев
балканистика, 3 к.
(лекция)
Съвременен български език
134
Й. Тишева
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
Румънски език VI част
151
В. Алексова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Албанска литература
417 -ИЧС
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание
134
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Румънски език VI част
151
В. Алексова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Албанска литература
417 -ИЧС
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Индоевропейско езикознание
134
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies