Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
балканистика, 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Гръцки език
151
Ф. Христакуди
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А. Панчев
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Гръцки език
151
Ф. Христакуди
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
А.Панчев
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Индоевропейско езикознание
151
Б. Михайлова
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
 
 
Албанска литература
134
Р. Бейлери
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Култове и религии на Балканите
176-Б
М. Димитрова
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
14:00-15:00
 
Индоевропейско езикознание
151
Б. Михайлова
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
 
 
Албанска литература
134
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
История на Византия и Средновековна балканка история
134
Р. Бояджиев
(лекция)
балканистика, 3 к.
Съвременен български език
134
М. Джонова
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
 
 
Румънски език
134
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Съвременен български език
134
М. Джонова
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
Румънски език
134
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies